Wat is er te zien?

Museum Vleeshuis blikt terug op zeshonderd jaar muziek en dans in de stad. We dompelen je onder in de verhalen van vroegere speellieden, tonen hoe muziekinstrumenten gemaakt worden, nemen je mee naar de allereerste bals en operaoptredens … en laten je vooral genieten van heel veel mooie klanken.

Gelijkvloers, foto's: Bart Huysmans en Michel Wuyts

Kelder, foto's: Bart Vandersnickt

De Klank van de Stad

Maak een reis door het muzikale verleden van Antwerpen en beleef via onze vaste tentoonstelling ‘Klank van de Stad’ alle vormen van stadsmuziek. We beginnen in de hoven en eindigen in de dans- en concertzalen. Je hoort welke muziekstukken vroeger gespeeld werden, ziet hoe de instrumenten gemaakt werden, en laat je verrassen door de evolutie die muziek en dans doormaakten.

Speellieden en beiaardiers

Het museum toont veel meer dan muziekinstrumenten alleen. Het vertelt ook de verhalen van de torenblazers, speelmannen, beiaardiers en burgerdames. Je ziet niet alleen van alles, je hóórt het ook (hoe kan het ook anders in een muziekmuseum): je geniet van muziek op straat, op de toren en kiosken, of in danshuizen, kerken en theaters.

Antwerps muziekleven

Zonder instrumenten en partituren geen muziek. En dus richt Museum Vleeshuis ook de spots op de muziekdruk, instrumentenbouwateliers, en de eerste opera- en concertzalen. Antwerpen speelde steeds een belangrijke rol bij deze muzikale ontwikkelingen – iets waar we uiteraard trots op zijn.

Muziek van en voor iedereen

Muziek tijdens de mis, of om op te dansen tijdens een trouwfeest. Marsmuziek om de troepen in het gelid te laten lopen, of de beiaard die de dag in tijdsblokken opdeelt. Muziek werd – en wordt nog steeds – om tal van redenen en door uiteenlopende muzikanten gespeeld. Maar altijd speelt ze een cruciale rol in het maatschappelijk gebeuren van de stad. Museum Vleeshuis benadert muziek dan ook in een zeer ruime context. Niet alleen de muziek op zich is belangrijk, maar ook en vooral het verhaal erachter.

De geschiedenis van het Vleeshuis gaat terug tot diep in de middeleeuwen. Het gebouw, dat meer dan vijf eeuwen oud is, was ooit nog een gildehuis en vleeshal en biedt vandaag onderdak aan een muziekmuseum.
Sommige opstellingen in ons museum mag je gewoon niet missen – van een oude klokkengieterij, over een danszaal van weleer, tot een kindvirginaal waarvan er maar en paar ter wereld bewaard bleven.
Onze vaste collectie doopten we ‘Klank van de Stad’: ze bundelt verschillende thema’s – van speellieden, over muziekdrukkunst, tot concerten en dans – en neemt je mee op een muzikale reis door het Antwerpse verleden.
TIJDELIJK GESLOTEN | Tot 28 juni 2020 kan je in Museum Vleeshuis een bijzondere bruikleen ontdekken: 'Zondagmiddag op Sint-Anneke'. Louis Van Engelen, die het werk schilderde in 1887, gaf het Vleeshuis én componist Peter Benoit een prominente plek.
Nu er even geen concerten meer doorgaan in het Vleeshuis, hebben we tien afspeellijsten aangemaakt op Spotify. Muziek aan, zet je gemakkelijk, ogen dicht en waan je in het Vleeshuis.
Bijzondere collecties
De werkkamer van Wannes Van de Velde krijgt een nieuwe thuis in Museum Vleeshuis | Klank van de Stad. Het museum is bijzonder opgetogen. Het museum heeft niet voor niets de ondertitel 'Klank van de Stad', een verwijzing naar een van Wannes' bekendste liederen.
Atelier van Gonzales Coques, Portret van een Antwerpse familie (Familie Duarte)  Museum der bildenden Künste Leipzig
De familie Duarte was een van de meest muzikale families uit het 17de-eeuwse Antwerpen. Vanaf 2018 laten het Museum Vleeshuis en het Rockox&Snijdershuis je kennismaken met deze vergeten muzikale Antwerpenaren!
Klank in de stad? Dat moet de beiaard zijn!
Bekijk ook
De muziekinstrumenten en andere objecten uit onze collectie gaan ook wel eens graag op reis, naar binnen- en buitenland. Op deze pagina ontdek je welke objecten op dit ogenblik elders te zien zijn.
foto: Victoriano Moreno
Het Museum Vleeshuis | Klank van de Stad voert voortdurend onderzoek naar de objecten in de collectie. Ook externen kunnen beroep doen op onze collectie voor hun onderzoek.
Klank van de stad
Blik terug op 800 jaar muziek en dans in Antwerpen. Hoor de klank van de stad en laat je erdoor meeslepen. Klinkt goed? Ontdek wat Museum Vleeshuis allemaal voor jou in petto heeft.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Museum Vleeshuis