Klavecimbels voor de 21ste eeuw

De klavecimbels en virginalen in Museum Vleeshuis zijn een bron van inspiratie voor hedendaagse klavecimbelbouwers van over de hele wereld. Dicht bij huis, in Ekeren, is bouwer Jef Van Boven in november 2018 aan een bijzonder project begonnen: het bouwen van de allereerste kopie van het Andreas Ruckers-klavecimbel uit 1605. Wij volgen zijn vorderingen op de voet.

Jef Van Boven bouwt sinds 1995 spinetten, virginalen, klavecimbels en andere historische klavierinstrumenten. Hij doet dat als hobby, en uit liefde voor de muziek. Tot nog toe realiseerde hij al 13 instrumenten. Sommige van die instrumenten zijn gebaseerd op instrumenten uit de collectie van Museum Vleeshuis, zoals een kindvirginaal (ottavino) naar Andreas Ruckers (ca. 1626) en een klavecimbel naar Andreas Ruckers (1644). 

In november 2018 vatte Jef een nieuw project aan: het bouwen van zijn 14de instrument én van het allereerste klavecimbel dat is gebaseerd op het Andreas Ruckers-klavecimbel (ca.1605). Het is het oudste bekende klavecimbel van Andreas en in die zin een echt jeugdwerk, maar dan wel één waarin alle Ruckers-kwaliteiten al volop aanwezig zijn. Het bouwproces is niet eenvoudig: het instrument uit 1605 werd mettertijd aangepast en geraakte wellicht al in de 18de eeuw beschadigd. Het klavier werd niet overgeleverd.

Over Jef Van Boven

Jef Van Boven studeerde aan de Koninklijke Conservatoria van Antwerpen en Brussel, behaalde eerste prijzen fluit, kamermuziek, hafabradirectie en volgde vervolmakingscursussen in België, Joegoslavië, Nederland, Polen en Zweden. Naast deze muzikale opleiding kreeg hij zijn technische opleiding aan het Technicum in Antwerpen en het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw (CMB) in Puurs.

Volg de bouw van het instrument maand per maand

Of bekijk de tijdlijn in een nieuw scherm

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Museum Vleeshuis