Onze toekomstplannen

Ons museum huist in een gebouw dat haast zo oud is als de collectie die we erin tonen. Het Vleeshuis is meer dan 500 jaar oud en heeft na al die jaren nood aan een grondige renovatie zodat het er straks weer vijf eeuwen tegenaan kan.

Ingrijpende renovatiewerken

Het statige Vleeshuis waarin ons museum onderdak vond, is meer dan 500 jaar oud. En die leeftijd liet zijn sporen na. Er zijn heel wat ingrijpende restauratie- en renovatiewerken nodig. Zo moeten we de majestueuze dakconstructie die doorheen de jaren verzakte, weer opduwen. Ook de natuurstenen waterspuwers, nokstenen en druiplijsten die door erosie werden aangetast, vragen om vervanging. En dan zijn er nog de kenmerkende bakstenen gevels, die door insijpelend vocht worden geteisterd en dus hersteld moeten worden.

Tijdelijke verhuizing van de collectie

Om te kunnen renoveren, moeten we het gebouw zoveel mogelijk ontruimen – zo beschermen we de stukken meteen ook tegen eventuele beschadigingen. De collectiestukken uit ‘Klank van de Stad’ en onze opgeborgen stukken verhuizen daarom tijdelijk naar de stofvrije, geklimatiseerde depots in het Hessenhuis en op de Luchtbalsite.

Timing werkzaamheden

De precieze timing van de renovatie- en herinrichtingswerken ligt nog niet vast. Wanneer het restauratiedossier klaar is, wordt het ingediend bij de Vlaamse overheid die de werkzaamheden, na goedkeuring van het dossier, zal subsidiëren. Zodra dat groen licht gegeven is, kan de restauratie starten.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Museum Vleeshuis